Ke spínačí lze připojit samostatné přídavné moduly, které mají své specifikecké funkce a rozšiřují možnosti použití v různých modelářských konceptech. Tyto moduly nejsou potřebné pro samotnou funkčnost RC spínače, slouží pouze k jeho podpoře pro vetší univerzálnost.

RC_USBCOM modul v2.0 (volitelné příslušenství za příplatek)

RC_USBCOM_modul
Tento modul je potřebný k připojení a následné komunikaci mezi PC a RC spínačem v3.0, v4.0, v4.1 a v5.0. Je zachována samozřejmě i podpora pro zvukový modul RC_sound_v2.0, ale u něj není tento převodník potřebný. Pomocí speciální aplikace, kterou najdete v sekci ke stažení si nadefinujete vlastní blikací režim a pomocí tohoto modulu jej přenesete do RC spínače. V případě, že chcete mít zjednodušené nastavení RC spínače, můžete využít tohoto modulu a přeprogramovat spínač pomocí software (program, inicializace, failsafe, revers, atd.), vysílačem lze přeprogramovat pouze základní funkce. Jelikož je celý projekt RC spínače koncipován jako služba modelářum, můžete si vytvořit v aplikaci pro převodník vlastní blikací režim, ten si uložit do souboru a v případě objednání RC spínače Vám jej zcela ZDARMA nahraji do objednaného RC spínače. Zakoupení převodníku není samozřejmě podmínkou. Aktuální verze firmware je v2.0. Výměna starších verzí převodníku za aktuální verzi s přehráním firmware u všech RC spínačů za symbolickou cenu 99Kč + poštovné.

 

RC_DCDC modul - z 5V na 12V (volitelné příslušenství za příplatek)

RC_DCDC_modul RC_DCDC_modul
Modul napěťového měniče určený pro napájení LED pásků napětím 12V. Modul je určen k přímému připojení do RC přijímače nebo RC spínače v3.0 Standard pomocí servokonektoru. V případě, že je potřeba napájení LED pásků galvanicky oddělit od elektroniky modelu, lze pro napájení použít malý samostatný aku pack, který bude napájet pouze osvětlení modelu a nehrozí žádné riziko zarušení elektroniky modelu pulzním zdrojem z měniče, pokud bude splněna podmínka bezpečné instalace modulu v co největší vzdálenosti od ostatních el.komponent. LED pásky se připojují přímo na připravený výstup modulu bez omezovacích rezistorů. Povolený rozsah vstupních napětí je 2-10V, proudový výstup je dimenzován na trvalý proud 0.5A a v případě krátkých proudových špiček až 1A. S vhodným programem v RC spínači lze při použití vícebarevných RGB LED pásku měnit barvu nasvíceni modelu za letu. LED pásek není součástí příslušenství modulu. Pokud potřebujete LED pásky jednoduše rozsvítit pomocí 2ks AAA mikročlánků, nenajdete nic vhodnějšího.

 

RC piezo-modul / pípák / bzučák (volitelné příslušenství za příplatek)

RC_piezo_modul RC_piezo_modul
V případě neřízeného pádu modelu v nepřehledném terénu (vysoká tráva, obilniny, křoviny, apd.) bývá nalezení modelu velmi problematické. Vzdálenosti, které se na první dojem jeví jako jednoznačné místo dopadu modelu, tak se v reálném prostředí při hledání ukazuje, že je model po dlouhých hodinách nalezen o desítky i stovky metrů dále než se původně zdálo. Pro ulehčení hledání slouží tento vyobrazený piezo-modul. V případě, že vysílač neztratil kontakt s přijímačem, tak se piezo-modul aktivuje zapnutím výstupu, ke kterému je piezo-modul na RC spínači připojen. Pokud přijímač signál z vysílače úplně ztratí, RC spínač automaticky aktivuje všechny výstupy a piezo-modul se akusticky rozezní. V tomto případě máme visuální (ostatní výstupy spínače jsou osazeny LED) i akustickou signalizaci polohy modelu. Pro správnou funkci je nutné, aby přijímač osazený v modelu nebyl vybaven žádnou bezpečnostní funkcí fail-safe nebo hold signál. U RC spínače je nutné, aby funkce FailSafe byla aktivována. RC spínač vybavený tímto modulem značně usnadní hledání ztraceného modelu, které již nebude trvat několik hodin, ale pouze minut. Za určitých podmínek je modul schopen dosáhnout až 85dB akustického výkonu. Dále je možno modul použít v programu č.3 k akustické imitaci couvajícího vozu.