Na této stránce se setkáte s nejčastěji kladenými dotazy ohledně RC spínače.

Mám starší verzi RC spínače v3.0 (fw 3.2 a nižší), v4.0 (fw 1.7 a nižší) a RC_USBCOM (fw 1.6 a nižší). Mohu je zaslat na přepracování na aktuální verzi?
Ano, je to možné. Celá úprava bude provedena za symbolickou cenu 99Kč/ks. Neváhejte mne kontaktovat na emailové adrese uvedené v kontaktech. Přepracováním na aktuální verzi získáte nové funkce s vylepšeným hardware a jednotnou konfigurační aplikaci pro oba typy RC spínačů.

Potřebuje RC spínač vlastní napájení?
Nepotřebuje, RC spínač i pomocné obvody jsou napájeny přímo z přijímače. V případě, že je jako zdroj napětí použit BEC, musíme dát pouze pozor na jeho omezené proudové možnosti a maximální provozní napětí RC spínače, které je 5.5V.

Lze RC spínač provozovat bez nutnosti ovládání pomocí vysílače?
Ano, lze. V RC spínači si pomocí konfigurační aplikace naprogramujeme způsob blikání nebo svícení potřebných výstupu, vypneme ve spínači funkci Failsafe a v neposlední řadě zvolíme funkci "Spustit program po zapnutí napájení". Nyní stačí RC spínač připojit do libovolného vstupu přijímače nebo přivést patřičné napájecí napětí na černý (-) a červený (+) vodič a RC spínač okamžitě začne ovládat výstupy dle našeho naprogramování.

Lze RC spínač napájet vyšším napětím než 6V?
Nikoliv, došlo by k poškození hlavního uCPU. Nedoporučuje se překračovat pracovní hodnotu tohoto uCPU, která je výrobcem stanovena na 5.5V. V případě, že Vaše elektronika modelu vyžaduje napájecí napětí vyšší než výše uvedená hranice, doporučuji před RC spínač vložit srážecí diodu nebo vhodný stabilizátor.

Může RC spínač spínat i vyšší napětí než je 5V, které je dostupné z BEC?
Ano, může. Samotný RC spínač je napájený přímo z přijímače (5V), ale kladný pól pro zátěž je odebírán například z pohonného akumulátoru. Podmínkou je galvanické spojení GND (- pól) na straně příjímače i pohonného aku, což většinou bývá již z principu splněno. Maximální spínané napětí nesmí překročit hodnotu 20V.

Po zapnutí palubní elektroniky RC spínač nereaguje na povely z vysílače. Jak mám postupovat?
Z výroby bývá RC spínač naprogramován tak, že ihned po zapnutí napájení kontroluje velikost vstupních impulsů přicházejících z přijímače a jakmile zjistí, že se knipl vysílače nachází ve středové poloze, indikuje RC spínač tento stav dvojitým probliknutím všech výstupů. Pokud se tak po zapnutí napájení neděje, zkontrolujeme na vysílači zda máme všechny trimy a subtrimy ve výchozí poloze nebo zkoušíme trimy posouvat tak dlouho, dokud k probliknutí při zapnutí napájení nedojde.

Potřebuji spínat větší proudovou zátěž než je povoleno. Lze toto realizovat?
Ano, neváhejte mne před objednáním kontaktovat. RC spínač lze upravit tak, že je schopen spínat jednotky ampér. Při této úpravě je nutností vypustit proudové ochrany, které má RC spínač instalovány. Používání RC spínače bez nadproudových ochran vyžaduje zvýšenou opatrnost při instalaci a následném provozu.

Mohu si vytvořit vlastní blikací režim v konfigurační aplikaci, který mi bude při výrobě nahrán do objednaného RC spínače?
Ano, lze se takto domluvit. Stačí zaslat soubor *.r30 nebo *.r40 s uloženým blikacím režimem a tento bude zcela ZDARMA do RC spínače nahrán. Není nutné dokupovat převodník RC_USBCOM.

Lze naprogramovat spínač tak, aby při zapnutí hlavních světlometu zárověn zhasnuly světla pro denní svícení?
Ano, lze takto spínač naprogramovat, je ale nutné provést jednoduchou úpravu v LED kabeláži.

Může RC spínač v4.0 generovat zvuk a souběžně ovládat blikající osvětlení?
Bohužel toto není možné. Při generování zvuku je zcela vytížen hlavní uCPU spínače a na další časově náročné úkoly mu nezbýva výpočetní výkon. Nicméně je možné druhým vstupem ovládat trvale svítící osvětlení, které lze napojit na výstupy 3 až 8.

Neumím dobře pájet a také nemám pro pájení vhodné prostředky. Můžete mi vytvořit kompletní kabeláž pro můj model?
Ano, je to možné. Ke zkompletování je potřeba dodat základní schéma, kde budou uvedeny délky jednotlivých vodičů a jaké LED budou osazeny na jejich koncích. Cena se stanovuje od počtu použitých LED a délce vodičů. Cena za práci je účtováná individuálně dle složitosti kabeláže.

Lze aktualizovat firmware RC spínače svépomoci?
Ano lze, ale pouze u verze v4.0. Verzi v3.0 musíte vždy zaslat výrobci a ten Vám jej aktualizuje na poslední dostupnou verzi, se kterou získá RC spínač řadu nových funkcí a možností.